http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

utq 2135 ปรับเอาเองนะครับ

(อ่าน 11201/ ตอบ 6)

ครูแสนดี

2135  ข้อสอบก่อนและหลังเป็นชุดเดียวกัน ก่อนทำได้ 14 คะแนน  หลังเรียนก็เลยไม่เปลี่ยน กลัวไม่ผ่าน ถ้าท่านปรับอีกหน่อยน่าจะได้มากขึ้น

1. โจทย์ : แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านปรัชญามาจากกลุ่มใด
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยมx
2. โจทย์ : หลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการใด
ข. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์x
3. โจทย์ : ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ค. การแก้ปัญหาเป็นเรื่องของคนรายได้น้อยx
4. โจทย์ : แนวคิดพื้นฐานสำคัญของการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาคือข้อใด
ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจในการเรียนx
5. โจทย์ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาบังเกิดผลอย่างไรกับผู้เรียน
ก. ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนx
6. โจทย์ : การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีจุดเด่นอย่างไร
ง. ถูกทุกข้อx
7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ผู้เรียนได้ฝึกการเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันx
8. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทุกข้อเป็นขั้นตอนx
9. ข้อใดคือขั้นการกำหนดปัญหา
ก. การเล่าเรื่องx
10. โจทย์ : “ถ้าผู้เรียนขาดทักษะนี้แล้วจะส่งผลให้ไม่ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสรุป” หมายถึงขั้นตอนใด
ข. การค้นคว้าข้อมูลx
11. โจทย์ : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนใดที่ครูผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจให้ถ่องแท้
ข. ขั้นตั้งสมมติฐานx
12. โจทย์ : จะเกิดขึ้นได้จากการสังเกต การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและประสบการณ์เดิม มาคาดคะเนคำตอบ เป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ข. ขั้นตั้งสมมติฐานx
13. “วิธีแก้ปัญหานี้ น่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง” ถ้าคุณครูใช้คำถามนี้กระตุ้นผู้เรียนให้ตอบ จัดเป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ก. ขั้นกำหนดปัญหาx
14. ถ้าผู้เรียนขาด ทักษะนี้ แล้วจะส่งผลให้ขาดสาระ/ข้อมูลที่เพียงพอต่อการสรุป ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึงขั้นตอนใด
ค. ขั้นรวบรวมข้อมูลx
15. โจทย์ : บทบาทของครูผู้สอนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา คือข้อใด
ค. ให้คำปรึกษาx
16. โจทย์ : ข้อใดเป็นหลักการในการเลือกกำหนดสถานการณ์
ค. เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนx
17. โจทย์ :ท่านไม่ควรปฏิบัติตนตามข้อใด เมื่อจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ค. คอยช่วยเหลือและบอกคำตอบแก่ผู้เรียนx
18. พฤติกรรมผู้เรียนที่ครูกระตุ้นให้เกิดเมื่อจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ข. ฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอนx
19. “คำถามเล็กๆ แต่มันคือคำตอบอันยิ่งใหญ่ของเด็ก” ท่านควรทำอย่างไรกับคำพูดนี้
ก. ให้ความสำคัญกับถามที่ใช้ถามผู้เรียนx
20. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูควรมีบทบาทในการประเมินอย่างไรบ้าง
ง. ประเมินทั้ง ก ข และ ค x


คนใกล้ตัว

ดาวอย่าเสียใจเลย ดาวหลอกตวเองต่างหาก

เพื่อนนิ้งหน่อง

นิ้งหน่องล้อเล่นใช่ไหม

นิ้งหน่อง

คุณหลอกดาว ..ถูกแค่ 13 ข้อเอง

ครูไทย

ขอบพระคุณมากๆค่ะ

tikee

คำตอบข้อ 13  ที่ถูกคือ  ข้อ ข  ค่ะ

Pen

ขอบคุณคะ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« April 2016»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view